O nás

O firmě

Založena v r.1990.

Základní zaměření

  1. kompletní dodávka staveb kabelových sítí
  2. výstavba inženýrských sítí
  3. stavební činnost
  4. zemní práce a autodoprava
  5. výroba a montáž kolejových brzd pro žel.vozy - zajišťuje dceřinná společnost Spojstav ŽTT, s.r.o.

Hrubý obrat firmy

  • 2010/2011 … 44 604 000 Kč
  • 2011/2012 … 52 349 000 Kč
  • 2012/2013 … 51 434 000 Kč
  • 2013/2014 … 41 684 000 Kč
  • 2014/2015… .56 533 000 Kč

Počet kmenových zaměstnanců k 24.2.2016

33

Technické údaje

Firma má vytvořen stabilní fungující systém stavebně montážní činnosti s působností po větší části území ČR. Zakázky jsou realizovány zejména ze středisek v Praze a Zruči nad Sázavou. Stavby mimo tyto lokality jsou zajišťovány zřízením dočasného zázemí.

Certifikace

Firma má vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován a systém managementu jakosti a systém enviromentálního managementu, který je integrován a neustále zlepšována jeho efektivnost. Pravidelně vyhlašuje cíle, cílové hodnoty a programy na jednotlivá období s cílem uspokojit všechny zainteresované strany při dodržování všech požadavku relevantní legislativy a jiných požadavků.

Záruky

Firma má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u České Pojišťovny na pojistnou částku 10 mil. Kč. V souvislosti se zněním obchodního zákoníku nabízíme pro dodávky dle podmínek záruky v délce až 72 měsíců.

Další

Integrovaná politika podniku
Pravidla ekologického chování podniku
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005