Spojstav, s.r.o.

Kabelové sítě

Výstavba, rekonstrukce, přeložky kabelů, drážní sítě, telefonní sítě, sítě NN a VN, veřejné osvětlení, výstavba SSZ.

více info

Inženýrské sítě

Výstavba, rekonstrukce, kanalizace splaškové a dešťové, tlaková kanalizace, vodovody, přípojky.

více info

Stavební činnost

Autodoprava, zemní práce, zámkové dlažby, komunikace, povrchy, spodní stavby, základové desky.

více info

Domovská stránka

Již přes 20 let stavíme a realizujeme zakázky v oblasti inženýrských sítí, kabelových sítí a dalších stavebních činnostech. Portfolio našich zákazníků se skládá od jednotlivců přes velké stavební společnosti až po společnosti zabývající se správou.

Naší hlavní doménou je realizace drážních sítí, především výstavbě  koridorů a rekonstrukce železničních uzlů.

Jako subdodavatelé jsme se podíleli a podílíme na výstavbě mnoha velkých a významných staveb u nás a také na Slovensku. Jsme schopni nabídnout kvalitní technické vybavení a odborné zázemí i individuální přístup dle potřeb zákazníka.

Více informací o realizacích a technickém vybavení naleznete na našich stránkách v referencích.