Služby

Kabelové sítě

Výstavba, rekonstrukce, přeložky kabelů, drážní sítě, telefonní sítě, sítě NN a VN, veřejné osvětlení, výstavba SSZ. Více….

Inženýrské sítě

Výstavba, rekonstrukce, kanalizace splaškové a dešťové, tlaková kanalizace, vodovody, přípojky. Více….

Stavební činnost

Autodoprava, zemní práce, zámkové dlažby, komunikace, povrchy, spodní stavby, zákaldové desky. Více….

Železniční třídící technika

Více…

Technické vybavení

Více….