Reference

Skladová hala v Hořovicích
Výstavba zateplené skladové haly 1000m2 v Hořovicích pro soukromého investora.

 • Realizace: 2006
 • Objem zakázky: 9,300,000 Kč (cca)

Kabelizace Metrans
Kabelizace na koridoru v překladišti Metrans v Praze Uhřiněvsi.

 • Realizace: 2005
 • Objem zakázky: 6,000,000 Kč (cca)

Výstavba kanalizace
Výstavba ležaté kanalizace pro hotelový objekt, Praha Ruzyně.

 • Realizace: 2005
 • Objem zakázky: 1,000,000 Kč (cca)

Kabelizace letištní plochy
Kabelizace letištní plochy Praha Ruzyně.

 • Realizace: 2005
 • Objem zakázky: 1,000,000 Kč (cca)

Inženýrské sítě
Nové spojení, žst Hlavní nádraží(hlnadr), kabelizace.

 • Realizace: 2006 – 2008
 • Objem zakázky: 18,000,000 Kč (cca)

Výstavba zabezpečovací kabelizace v Teplicích n/Met.
Výstavba kabelizace pro železniční přejezd.

 • Realizace: 2011
 • Objem zakázky: 1,000,000 Kč (cca)

Subdodavatelské podílení na komlexu Blanka
Veřejné osvěrlení v ul. Milady Horákové a jiné přidružené kabelizace I. a II. etapa.

 • Realizace: 2009 – 2011
 • Objem zakázky: 6,000,000 Kč (cca)