Služby

Kabelové sítě

Výstavba, rekonstrukce, přeložky kabelů, drážní sítě, telefonní sítě, sítě NN a VN, veřejné osvětlení, výstavba SSZ. Pokračovat.

Inženýrské sítě

Výstavba, rekonstrukce, kanalizace splaškové a dešťové, tlaková kanalizace, vodovody, přípojky. Pokračovat.

Stavební činnost

Autodoprava, zemní práce, zámkové dlažby, komunikace, povrchy, spodní stavby, zákaldové desky. Pokračovat.

Technické vybavení

Pokračovat.

Výstavba
Přeložky
Rekonstrukce a opravy v kabelových sítích
Projekční a inženýrská činnost při přípravě, realizaci a oživení
Výstavba rozvaděčů, světelných míst, světelné signalizační zařízení

Reference

Skladová hala v Hořovicích

HořoviceVýstavba zateplené skladové haly 1000m2 v Hořovicích pro soukromého investora.
Více

Kabelizace Metrans

HořoviceKabelizace na koridoru v překladišti Metrans v Praze Uhřiněvsi.
Více

Výstavba kanalizace

HořoviceVýstavba ležaté kanalizace pro hotelový objekt, Praha Ruzyně.
Více

Kabelizace letištní plochy

HořoviceKabelizace letištní plochy Praha Ruzyně.
Více

Inženýrské sítě

HořoviceNové spojení, žst Hlavní nádraží(hlnadr), kabelizace.
Více